Keuren palletstellingen verplicht?

Het Arbobesluit stelt in artikel 7.4a dat werkgevers verplichte keuringen moeten laten uitvoeren op arbeidsmiddelen.

Sinds eind jaren 90 is het voor bedrijven verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) te laten uitvoeren. Hierbij moeten o.a. alle arbeidsmiddelen aan de orde komen; brandblussers, overheaddeuren, elektrische handgereedschappen, ladders, etc. maar ook stalen opslagsystemen zoals palletstellingen, legbordstellingen, archiefstellingen, breedvakstellingen, grootvakstellingen, doorrolstellingen, uitrolstellingen, schuifladenstellingen, cassetten-rol-systemen, etc. Deze keuring moet periodiek uitgevoerd worden.
In 2008 is een (Europese norm) NEN- EN 15635 van kracht geworden waarin gesteld wordt dat een keuring van stalen opslagsystemen op 3 momenten moet plaatsvinden:
– na installatie en voor het eerste gebruik (nulkeuring/ ingebruiknamekeuring)

– na schade, verplaatsing of wijzigingen in de configuratie

– periodiek (minimaal elke 12 maanden)

Keuringen dienen te worden uitgevoerd door een deskundig natuurlijk persoon, rechtspersoon of instelling. Aangezien stalen opslagsystemen in keuringsklasse 2 vallen moeten de keuringen verricht worden door speciaal daartoe opgeleide keurmeester, die een onafhankelijke positie bekleedt ten opzichte van degenen die bij de keuringsuitkomsten belang hebben. De keurmeester heeft dus geen belang bij de uitkomst van de inspectie. Een afkeuring mag geen gevolgen hebben voor het dagelijkse werk van de keurmeester.

Conclusie: conform de norm NEN-EN 15635 dient een arbeidsmiddel (stalen opslagsysteem) periodiek, minimaal elke 12 maanden, een magazijn inspectie te ondergaan uitgevoerd door een vakkundige keurmeester/ inspecteur.

Share

Shortcuts & Links

Search

Latest Posts