Last van palletstellingen?

Op deze vraag kan slechts in enkele gevallen een concreet antwoord worden gegeven. Palletstellingen worden ontworpen en geconstrueerd om veilig een bepaalde last te dragen. De veiligheidtoleranties kunnen per land verschillend zijn. Zo hebben Duitse stellingen vaak een iets hogere veiligheidstolerantie dan in de NEN-EN 15512 vermelde waarde. Van een aantal exotische merken zijn geen concrete getallen bekend.

Vermeld uw palletstelling het draagvermogen?

Elke palletstelling moet zijn voorzien van een belastingbord waarop de toegestane belasting per vak en per veld is aangegeven. Op die manier wordt voorkomen dat een magazijnstelling overbelast raakt en bezwijkt onder het gewicht. In de onlangs verschenen NEN-EN 15635 wordt aangegeven aan welke eisen een belastingbord moet voldoen. Vastgelegd zijn o.a. de vereiste veiligheidskleuren en vermelding van de beperkingen van de stelling.

 

Nut van belastingborden

Op de belastingborden zijn de maximale belastingsmogelijkheden aangegeven. Voor een heftruckchauffeur is het van levensbelang om te weten hoe zwaar een vak of veld belast mag worden. Wanneer hij aan komt rijden met een last van 1000 kg, moet hij wel zeker weten dat de stelling deze belasting ook aan kan.

 

Gebruik van belastingborden

Belangrijk is dat bij de opgave van de toelaatbare belasting per vak de totale belasting van alle vakken in één veld nooit de maximaal toelaatbare veldbelasting overschrijd. Het is dus aan te raden om deze belastingen goed te controleren. Afwijkingen hierin komen meer voor dan tot nog toe gedacht werd; 4 vakken met elk een capaciteit van 2000 kg terwijl de veldlast maximaal 6000 kg bedraagt. De meest voor de hand liggende conclusie in deze is dat de maximale veldlast gedeeld wordt door 4 vakken is gelijk aan 1500 kg/vak. Door de experts (OK Groep en BMWT) wordt afgeraden om uitsluitend de maximale capaciteiten van de onderdelen aan te geven omdat gebruikers behoefte en het recht hebben op ondubbelzinnige aanduidingen.

Gelijkmatig verdeelde belasting

Op een belastingbord moet duidelijk aangegeven zijn hoeveel pallets naast elkaar in een vak voorzien zijn met daarbij het individuele maximale palletgewicht. Het aantal pallets mag de maximale vakbelasting, van bijvoorbeeld een liggerpaar, niet overschrijden. Verder zal de gelijkmatig verdeelde maximale veldlast aangegeven moeten zijn.

 

Advies bij twijfel

Voor een verplichte magazijnkeuring is een correct belastingbord het eerste vereiste. Raadpleeg een deskundige bij de minste of geringste twijfel over de juistheid of bij het ontbreken van het belastingbord. Een deskundige kan ook gedateerde of voor u onbekende stellingen weer “bruikbaar” maken.

Share

Shortcuts & Links

Search

Latest Posts